Missie en Visie

Missie

Openheid in woord!

Personeel en werkgevers zijn op de hoogte van elkaars meningen en waar die geuit worden. Het uiten van de mening levert geen spanningen op de werkvloer of in de arbeidsverhouding op. Werken aan gezamenlijk erkende regels en onderling vertrouwen ligt daaraan ten grondslag. Ixpressie wil daar samen met u aan bouwen.

Visie

Ixpressie streeft er naar dat personeel en werkgevers in Nederland op de hoogte zijn van de ruimte van vrijheid van meningsuiting. Hierdoor worden problemen op de werkvloer en in de arbeidsverhouding door misverstanden over die ruimte voorkomen.

Door het kennen van de ruimte van vrijheid van meningsuiting voelen ambtenaren, werknemers en hun leidinggevenden zich prettig bij het privé gebruik van sociale media omdat ze weten welke ideeën ze op welke wijze kunnen uitdrukken.

 Ixpressie wil dit streven bereiken door:

  • het geven van training en advies;
  • het delen van kennis door middel van publicaties;
  • een gesprekspartner te zijn voor alle betrokkenen ongeacht hun functie binnen de overheidsorganisatie of het bedrijf;
  • de hoeksteen van de bedrijfsethiek en bedrijfscultuur te verstevigen;
  • haar product en kennis te vervolmaken en vernieuwen en de klant centraal te stellen;
  • de geldende maatschappelijke normen, voorschriften en wetten te respecteren;
  • een winstgevende toonaangevende nationaal opererende onderneming te zijn binnen de zakelijke dienstverlening.

Openheid in Woord