Publicaties van derden

Ixpressie wil informatie met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting verzamelen en delen met de belanghebbenden.

Het feit dat een publicatie hier is opgenomen houdt niet in dat Ixpressie met de inhoud instemt. Voor de inhoud van de opgenomen publicaties draagt Ixpressie geen verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de opsteller van de publicatie. Het copyright van de publicaties ligt ook bij de eigenaar van de publicatie. 

In gesprek of verkeerd verbonden? – Advies van de Raad voor het openbaar bestuur – 2012.

Beantwoording kamervragen Pechtold m.b.t. meningsuiting van ambtenaren door minister Rosenthal – 2012.

Brief ministers V&J en BZK aan Tweede Kamer n.a.v. vragen Dibi beperking meningsuiting – 2012.

Memo van de OR MinBuZa aan SG over internet en ambtenaren – 2012.

ABD 3 2012 – Algemene Bestuursdienst Ministerie van Binnenlandse Zaken pagina 14 Ambtenaren mogen meer dan zij denken – 2012

Politie sociale media en integriteit onderzoek van T.P.Kreuk – 2011

Waarom ambtenaren (niet) participeren in virtuele netwerken onderzoek van S. Wielkens juni 2011.

Worsteling tussen Lust en Last interactief Gereviseerd Over de benutting van sociale media door de rijksoverheid – NSoB mei 2010

Heeft u er bezwaar tegen dat uw publicatie op deze website staat? Stuur dan een bericht aan Info@Ixpressie.nl. Wij zorgen ervoor dat de publicatie dan zo spoedig mogelijk verwijderd zal worden. 

Openheid in Woord