Handleidingen van derden

Ixpressie wil informatie met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting verzamelen en delen met de belanghebbenden. Op deze pagina zijn handleidingen van anderen (overheden, bedrijven) verzameld. 

Het feit dat een publicatie hier is opgenomen houdt niet in dat Ixpressie met de inhoud instemt. Voor de inhoud van de opgenomen publicaties draagt Ixpressie geen verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de opsteller van de publicatie. Het copyright van de publicatie ligt bij de eigenaar van de publicatie. 

Mis je een handleiding of is er een geactualiseerde versie beschikbaar? Wij zien de (geactualiseerde) handleiding graag tegemoet via Info@Ixpressie.nl zodat we het in onze bibliotheek kunnen opnemen. 


Nederlandse Overheden

Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten provincies en waterschappen ministerie BZK 2011.

Uitgangspunten online communicatie Afspraken over web20 communicatie door rijksambtenaren ministerie BZK 2011.

Twittertips ministerie V&J – 2011.

Twittertips ministerie V&J bij crisiscommunicatie – 2011.

Zeven aandachtspunten voor sociale media gemeente Almere.

Richtlijnen social media gemeente Amsterdam 2010.

Richtlijnen voor het gebruik van online communicatiemiddelen gemeente Eindhoven 2010.

Gedragscode sociale media IND 2011.


Buitenlandse Overheden

Participation online Guidance for civil servants UK

Template Twitter strategy for Government Departments UK

Online Engagement Guidelines MOD UK

Interim protocols for online media participation Australia 2008

Social Media in Government Hands on Toolbox New Zealand 2011

Social Media in Government High level Guidance New Zealand 2011

Social media handbook Army US 2011

New media and the air force US

Guidelines for Secure Use Social Media US 2009

Social media handbook US 2009

Social media policy US 2009


Private bedrijven

template Social Media Richtlijnen CNV.

Richtlijn voor het gebruik van sociale media TNT 2010.

Twitter richtlijnen NOS 2009.

Handreiking Beroepscode Sociale Media PKN 2012.

Social media guidelines Sue Social & Media Man Adidas Group 2011.

Business conduct guideliness IBM 2012.

Heeft u er bezwaar tegen dat uw handleiding op deze website is opgenomen? Mail dan aan Info@Ixpressie.nl. Wij zorgen ervoor dat de handleiding dan zo spoedig mogelijk verwijderd zal worden. 

Openheid in Woord