Advies

Advies van Ixpressie is maatwerk. Ixpressie bespreekt de wensen en verwachtingen van de opdrachtgever en stelt aan de hand daarvan een offerte op. Op basis van de offerte wordt het advies opgesteld. Het advies kan een overzicht van geldende wet- en regelgeving zijn tot een protocol waaraan het personeel zich dient te houden.

Ixpressie werkt voornamelijk in samenwerking met een afvaardiging van het personeel de protocollen uit. Protocollen worden sneller en beter geaccepteerd wanneer het door iedereen gedragen wordt. Het meewerken aan het opstellen vergroot het draagvlak en de effectiviteit.

Openheid in Woord