Welkom bij Ixpressie

Sociale media is een blijvertje. Instagram, Google+, Facebook, Hyves, Linkedin of Whats app de vorm kan veranderen. De uitingssnelheid en vermenigvuldiging van meningen niet.

De toenemende integratie van sociale media in het dagelijks leven en op de werkvloer zorgt ervoor dat overheidsorganisaties en bedrijven tot beleidsvorming over moeten gaan. Hierbij draait het in het beleid niet alleen of en door wie op de werkvloer gebruik gemaakt mag worden van sociale media. De vraag hoe sociale media gebruikt wordt vraagt om beantwoording. De vraag die voor overheidspersoneel en werknemers prangender gaat worden is: “Welke boodschap mag je verkondigen?”. De wederkerende vraag voor de werkgever is: ”Welke grenzen mag ik mijn personeel opleggen?”. Over deze vragen geeft Ixpressie advies.

Wat mag ik publiceren?

In deze tijd vindt bijna iedereen dat hij moet kunnen zeggen wat hij wil. Een grens aan de vrijheid van meningsuiting wordt niet altijd geaccepteerd. Soms is het een verrassing voor overheidspersoneel en werknemers dat hun dienstverband grenzen oplegt. Hoe ver gaat mijn vrijheid van meningsuiting als ambtenaar of werknemer? Die vraag beantwoordt Ixpressie  in samenwerking met het personeel en leidinggevenden.

Mag ik mijn personeel verbieden te publiceren?

Bedrijven en overheidsorganisaties willen hun imago beschermen, de organisatorische communicatielijnen niet doorbreken en vertrouwelijke informatie beschermen. Wanneer een personeelslid hier een verstoring in teweeg brengt kan een bedrijf of overheidsorganisatie in het bedrijfsproces of imago geraakt worden. Afhankelijk van de inschatting van het afbreukrisico reageert de directie met maatregelen of sancties naar het betrokken personeelslid. In een enkel geval wordt naar een protocol verwezen. Voor bedrijven en overheidsorganisaties is het soms een verrassing dat de beperking die ze opleggen indruist tegen de rechten van het personeel. Ixpressie wil voorkomen dat bedrijven en overheidsorganisaties verrast worden. Ixpressie ondersteunt en begeleid de beleidsvorming en interne discussie. Zodat voor alle betrokken partijen duidelijk is op basis van welke gronden beslissingen genomen worden.

Wat levert kennis over de grenzen van meningsuiting op?

Door presentatie, training of advies wil Ixpressie alle betrokkenen kennis laten maken met de ruimte aan de vrijheid van meningsuiting. Bewustwording van de ruimte draagt bij aan een betere onderlinge verstandhouding, sfeer en openheid.

Door het kennen van de ruimte van meningsuiting kan gezamenlijk een protocol opgesteld worden dat door de gehele organisatie gedragen wordt. Ixpressie begeleidt bedrijven en overheidsorganisaties om een protocol op te stellen.

Training en Advies

Ixpressie biedt training en advies over vrijheid van meningsuiting aan ambtenaren en werknemers en hun werkgevers. Welke inhoud mag je over jouw werk en of werkgever publiceren? Waar liggen de juridische grenzen? Hoeveel ruimte heeft de ambtenaar of werknemer om zijn mening te uiten? Wie mag de vrijheid van meningsuiting beperken? Hoe zit het met mijn privacy?

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit personeel werkzaam bij overheidsorganisaties en bedrijven in Nederland en hun werkgevers.

Opdrachtgevers zijn gemeentelijke -, provinciale – en, rijksoverheid, zelfstandige bestuursorganen, non-profitorganisaties en bedrijfsleven.